kloostepad bonifatius wandelgids lr 510x871Pelgrimeren dwars door Friesland

Dokkum en de Bonifatiuskapel, als katholiek heiligdom, vormen de enige nog ‘levende’ pelgrimsdestinatie in het Noorden. De 420 kilometer lange Bonifatiusroute gaat langs (vergeten) middeleeuwse kloosterlocaties in het landschap van Noord- en Oost-Friesland.

Van cisterciënzer monniken op Schiermonnikoog via kloosters en buitenhoven in de Friese Wouden tot aan Wolvega. Behalve langs historische religieuze plekken voert het kloosterpad ook langs een grote diversiteit aan landschappen. Het gaat van de wadden tot de Friese wouden en de beekdalen. Het werk van middeleeuwse monniken – de eerste indijkingen, sluizenbouw, turfafgraving en steenbakkerij (kloostermoppen) – legde tot het reformatiejaar 1580 de basis voor dit Friese landschap.

12 etappes

De wandelgids Bonifatius Kloosterpad bevat twaalf aaneengesloten etappen en dertien lokale rondwandelingen. In totaal beslaat het wandelnetwerk zo’n 450 km in oostelijk Fryslân, het gebied tussen Schiermonnikoog en Wolvega. Fokko Bosker neemt de wandelaar mee in een schitterend gebied met veel cultuur en natuur. Hij laat je wandelen naar oude kloosterlocaties en uithoven. Een tocht door Wad en Woud, een rijke afwisseling van streeklandschappen en prachtige natuurgebieden.

bonifatiuskaart

Verhalen bij het pad

Behalve de wandelgids schreef Bosker met historicus Lammert de Hoop ook een boek met wandelverhalen over de route. De Noordzee schonk de wereld Fryslân. Een waterrijke delta aan het eind van talloze riviermondingen. Een gebied van kreken, geulen, slikvelden, schorren, kwelders, oeverwallen, stranden, moerassen en dichte ondoordringbare broekbossen. Een land dat met de getijden meebewoog, dat steeds andere gedaanten aannam. Waar Friezen overleefden dankzij hun terpen en wierden. De komst van de kloosters luidde een nieuwe tijd in: de wildernis week terug, woest land werd in cultuur gebracht aan de kust en in het binnenland. Deze nalatenschap van heiligen, monniken en pelgrims levert boeiende en inspirerende verhalen op.

bonifatius2Bonifatius Kloosterpad Routegids
Fokko Bosker
Bornmeer Noordboek : 164 p. – 2019
ISBN: 9789056155612

Bonifatius Kloosterpad Wandelverhalen
In het voetspoor van heiligen en pelgrims
Bornmeer Noordboek : 224 p. - 2019
ISBN: 9789056155650