te voetTe voet

“Lopen scherpt onze zintuigen”, vertelt O’Mara. Hersenonderzoek laat zien dat de activiteit in de hersendelen gericht op onze zintuiglijke ervaringen toeneemt zodra je opstaat en stappen zet. “Elektrische hersensignalen schieten heen en weer als we op pad gaan. Iemand die loopt, is alerter en wakkerder.” Dit boek dat wandelen propageert werd breed opgepakt in de media.

Op twee benen lopen definieert de mens als soort. Het bracht ons vanuit het hart van Afrika naar verre delen van de wereldals Alaska en Australië. Het bevrijdde onze handen én onze geest. Toch weten maar weinig mensen hoe rechtop lopen precies werkt, laat staan dat we inzien welke voordelen het ons oplevert.

In Lopen brengt neurowetenschapper Shane O'Mara een ode aan het lopen: van de evolutionaire beginselen miljoenen jaren geleden tot het meest recente onderzoek naar de mechanische magie van balans en richtingsgevoel; van de positieve effecten van lopen op onze fysieke én mentale gezondheid tot de manier waarop samen lopen heeft bijgedragen aan het overleven van onze soort.

In onze zittende levens zetten we al deze zaken op het spel. Als het aan O'Mara ligt, gaan we zo snel mogelijk meer lopen, of het nou bergopwaarts is of naar het park om de hoek, naar school of naar ons werk. We zullen er beter van worden – als mens en als samenleving.

Recensie NBD Biblion
Het boek is de vertaling van een Engelse editie uit 2019. De auteur is hoogleraar Experimenteel Hersenonderzoek aan het Trinity College Dublin, Ierland en een fervent wandelaar. Hij slaagt erin de lezer duidelijk te maken dat de rechtop gaande mens specifiek is gebouwd om veel te lopen. Evolutionair gezien heeft het rechtop lopen de mens vele voordelen opgeleverd, zoals de handen vrij hebben, maar is volgens de auteur ook goed voor de geest.

In het eerste hoofdstuk komt lopen en de hersenen aan de orde. Hoofdstuk twee gaat over de evolutie van het rechtop lopen. Hoofdstuk drie handelt over de techniek en de sturing van het lopen. Hoofdstuk vier behandelt de ruimtelijke oriëntatie en het lopen. In hoofdstuk vijf gaat de auteur nader in op het lopen in de stad. In de laatste drie hoofdstukken worden de onderwerpen wandelen in de natuur, creatief wandelen en sociaal wandelen meer uitgediept. Het boek heeft buiten het omslag geen afbeeldingen. Bevat noten met voornamelijk Engelstalige wetenschappelijke literatuur. Het laat zich gemakkelijk lezen en is bedoeld voor een breed publiek.

Te voet
Hoe twee benen de mens verder brengen
Shane O’Mara
De Bezige bij : 240 p. – 2020
ISBN 9789403149608