praktisch pelgrimeren het santiago handboek 8779Praktisch pelgrimeren naar Santiago de Compostela

150 heldere vragen én even zo duidelijke antwoorden een gedegen voorbereiding op een pelgrimstocht naar Santiago. Het boek is bedoeld voor wandelaars en voor fietsers, al of niet met kinderen.

Over routes, onderkomens, uitrusting, verwachtingen, budget etc. Er is ook aandacht voor wie met een hond, een ezel of te paard de tocht wil maken. Hoewel er ook wordt gewezen op enkele mogelijk teleurstellende kanten van de weg, is het boek vooral uitnodigend om mensen over de streep te trekken. Met over het Nederlandse Genootschap van St. Jacob en over de Vlaamse organisatie: het Vlaams Compostelagenootschap.

Praktisch pelgrimeren naar Santiago de Compostela
André Brouwer
Nederlands Genootschap van Sint Jacob, 198 p. - 2015
ISBN 9789080856769