Van Lennep, op de voet gevolgd 2

Afb: Rode klifrode klif eelke jelles eelkem

Lemmer - Stavoren 55 km

lemmer 1De eerste drie etappes in Friesland. Van Lemmer, via Sloten, Balk, het Rijsterbos en Laaxum naar Stavoren. Afb:  Lemmer (plaatje uit Verkade-album). Naar de wandeling.

Stavoren - Workum 18 km

hindeloopenOver de dijk naar Hindeloopen en het historische Workum. Afb: Hindelooper dracht.  Naar de wandeling.