9200000086817428Pelgrim zonder God

Herdruk van een klassieker onder de Nederlandstalige reisverslagen van de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. De ervaren journalist/socioloog liep de tocht in 1989 in omgekeerde richting. Van Santiago naar huis.

Hij liep in de richting van de voortschrijdende secularisatie (van het katholieke Spanje naar het goddeloze Amsterdam) en in de richting van ‘de vooruitgang’ (van het nog rurale Galicië naar de moderne Nederlandse Randstad). Ook liep hij nog voor de hernieuwde populariteit van het wandelend pelgrimeren naar het graf van Jacob de meerdere. Arriveerden er in 1989 ongeveer 6000 pelgrims, in 2017 waren dat er al 300.000.

Net als in de vorige herdrukken schreef Vuijsje een geheel nieuwe uitgebreide inleiding waarin hij met voortschrijdend inzicht zijn eigen ervaringen overdenkt en de stijgende populariteit van het pelgrimeren analyseert. Het oorspronkelijke boek uit 1991 blijft zeer lezenswaardig voor alle aspirant- en ervaren pelgrims. Maar het is ook interessant voor de leunstoelwandelaar. Met recht een klassieker.

Pelgrim zonder God : een voettocht van Santiago de Compostela naar Amsterdam
Herman Vuijsje
Elmar : 252 p. – 2018
ISBN: 9789038926476