eo4621Vanaf Edam vervolgen de jongens over kaarsrechte weg die nu de N247 is naar Oosthuizen.

 Jakob laat er niet meer over los, dan dat het een saaie weg is. Je zou over het fietspad dit traject kunnen volgen, maar ook de wandelaar anno 2019 valt om van saaiheid, dus is het alternatief langs het IJsselmeer een beter idee.

Vijfde deel van de nagelopen wandeltocht die Jakob van Lennep en Dirk van Hogendorp maakte in de zomer van 1823.Bekijk alle delen op de Overzichtspagina Van Lennep.

Edam

Er is een mooie wandeling van Edam naar Oosthuizen die ik vorig jaar maakte in omgekeerde richting, waarbij je vanuit het centrum van Edam langs de Voorhaven en vervolgens het Oorgat naar de IJsselmeerdijk loopt. Jakob merkt ergens op dat “de steden Hoorn en Edam wat de zeevaart betreft niets belangrijks meer hebben. De kaas-en botermarkten houden zich beide nog staande”. Voor Hoorn weet ik dat niet maar in Edam is kaas nog steeds een factor, al was het maar voor de toeristen.

eo 6493

IJsselmeer

Eenmaal aan het IJsselmeer is het linksaf, langs een fort van de Stelling van Amsterdam en de dijk maar volgen. Soms kun je op de kruin van de dijk lopen, maar soms niet, omdat er lang niet altijd gemaaid wordt. Als het gras te hoog staat, rest je niets anders dan over de weg onder aan de dijk verder te lopen. Loop je bovenop dan heb je mooi uitzicht over het meer en de polders.

eo4637

Wielen

Om de zoveel kilometers is er een wiel of een wieletje, een meertje dat is achtergebleven na een van de vele dijkdoorbraken die deze oude zeedijk heeft moeten dulden.  Tussendoor een paar prachtige stolpboerderijen.

eo4634

De Breek

Bij het paaltje van wandelknooppunt 16 gaat de route landinwaarts en kom je bij de prachtig gelegen molen De Breek. In het belendende bezoekerscentrum veel tekst en uitleg over de niveauverschillen in deze polder, maar er wordt ook koffie en taart geserveerd.

eo 4636

Verderop het pad twee trekpontjes om zijslootjes over te steken. Ik waardeer de moeite die genomen is om dit pad te realiseren en wandelaars toegang te verschaffen tot zo’n fraai stukje land, het geeft een wandeling meerwaarde. Je loopt door de weilanden langs slootjes en komt uit op de straat Oosteinde die je naar de bushalte van lijn 314 naar Amsterdam brengt.

Volgende deel

Praktische Informatie

edam oosthuizenVan Lennep, op de voet gevolgd 5
Edam - Oosthuizen
14 km

Startpunt: Edam Busstation
Eindpunt: Oosthuizen Bushalte Dorp

Horeca
Volop keuze in Edam
De oude school in Warder
Bezoekerscentrum De Breek Oosthuizen

NB: Laatste stuk van De Breek tot Oosthuizen dorp, is niet toegankelijk tijdens broedseizoen (15 maart – 1 juli).