zeevang4638Jos kwam met het voorstel deze wandeling te maken, want in Edam was ze nog nooit geweest. We ontmoeten elkaar op het busplatform op CS bij lijn 314, die ons in een ruk naar Oosthuizen kan brengen.

Op het busplatform was Jos ook nog niet geweest en ze moet eerst even van het prachtige uitzicht over het IJ genieten. We zijn het eens: het open zicht over het aloude IJ met het recente Eye op de oever is het beste ontwerponderdeel van het als maar in verbouwing zijnde station.

Bewolkt

We stappen uit in Oosthuizen, gelegen aan de rand van de Beemster en slaan direct af richting het IJsselmeer. Het is bewolkt maar niet koud, er staat een stevige bries maar die zullen we hoofdzakelijk in de rug hebben, prima omstandigheden eigenlijk, beter dan de weermannen voorspelden, al houdt de zon zich aan het vooruitzicht ‘nauwelijks tevoorschijn te komen’.

zeevang 4624

zeevangmg 4627

De Breek

Het eerste stuk is direct aantrekkelijk: door de weilanden, langs een watertje. Het riet ‘ruischt’ op Oud-Hollandse wijze, de zwanenbloemen bloeien nog, zij het op hun laatste benen en er is een mer à boire aan vogels te spotten. Op het pad twee trekpontjes om zijslootjes over te steken. Ik waardeer de moeite die genomen is om dit pad te realiseren en wandelaars toegang te verschaffen tot zo’n stukje land, het geeft een wandeling meerwaarde. We stevenen af op de molen bij bezoekerscentrum De Breek. Die staat erg fraai te zijn in dit polderlandschap met veel niveauverschillen waarover tekst en uitleg in bezoekerscentrum. Eerlijkheidshalve : wij bezoeken het centrum voor koffie en taart op een fijn plekje.

zeevang 4607

Grasdijk

Daarna bestijgen we de grasdijk, althans dat is de bedoeling maar het gras en de brandnetels staan zo hoog dat we niet anders kunnen dan over de weg lopen. Gelukkig is het even verderop wel bewandelbaar. Het lopen over de dijk is heerlijk, het IJsselmeer links en de uitgestrekte polders rechts. Soms langs de schapen, soms door vrij hoog gras, en soms toch weer een stukje over de weg. We vragen ons af hoe dat zit: is de maaier nog niet langs geweest of wordt er niet meer gemaaid? Zijn er minder schapenhouders dan voorheen? Je zou zeggen dat het traject waar ook het Zuiderzeepad loopt toch toegankelijk gehouden wordt voor wandelaars. We hebben wel vaker over de IJsselmeerdijk gelopen en ik kan me niet herinneren vroeger over de weg te hebben moeten lopen. Jos belooft het te melden op het meldpunt bij Wandelnet. Dat is fijn. Ik neem me het melden van ongerechtigheden wel voor tijdens een wandeling, maar eenmaal thuis komt het er nooit meer van. Als Jos zoiets zegt, dan doet ze het ook.

zeevang4612

Hekjes

Ondertussen komen wij ruim aan onze aanbevolen workout-eenheden middels het over klimmen van de vele hekken op de dijk. Dat gaat aanvankelijk met redelijk zwierige souplesse maar na een hekje of vijftien met enige tegenzin, lomp afzetten en zwaar leunen gepaard.

zeevang4639

Edam

Wanneer we ter hoogte van Edam zijn vinden we het dan ook prima de dijk te verlaten. We lopen langs het Oorgat in de richting van het centrum en zien de nieuwere bouw gestaag plaats maken voor de historische gebouwen. Op de merkwaardig steile en hobbelige dam eten we een ijsje ter afronding. Jos is aangenaam verrast door de gaafheid van dit oude stadje dat rijk werd met handel en beroemd met kaas.

zeevangmg 4640

Meldpunt

Enige dagen later krijgt Jos een reactie op haar melding, die ze dus daadwerkelijk heeft gemaakt:

Op sommige plekken op de dijk staat de begroeiing hoog. Op sommige plaatsten staan schapen. De pachter of beheerder maait meestal na het einde van het vogelbroedseizoen (van 1/15 maart tot 1/15 juni of 1/15 juli; is verschillend per deel van de route). Maar soms ook (vrijwel) niet (kosten en plek voor insecten). Als het lopen over de dijk dan niet meer te doen is, zit er niets anders op dan over de weg te lopen. Voor de markeerders van Wandelnet is het niet mogelijk om met alle pachters of beheerders hierover afspraken te maken. Als er geen alternatief voorhanden is, dan lukt dat wel en wordt ook gemaaid.”

Ons zul je niet meer horen zeuren over onbegaanbare dijken. Men doet er al het mogelijke aan.

Praktische informatie

zeevangOosthuizen – Edam

14 km
Start: bushalte Oosthuizen dorp (lijn 314 vanaf Amsterdam CS)
Eindpunt: Busstation Edam
Horeca: Cafe Ans en Piet Oosthuizen
Bezoekerscentrum De Breek Oosthuizen
De oude school Warder
Edam diverse gelegenheden

Routebeschrijving: Knooppunten 20 – 50 – 18 – 1- 16 – 22 -24 – 35 – 34 – 16

Eerste stuk tot De Breek niet toegankelijk tijdens broedseizoen (15 maart – 1 juli)

Bron: De mooiste netwerkwandelingen : Waterland en Zaanstreek
Vladimir Mars ; Rutger Burgers ; Menno Zeeman
Elmar: ISBN 9789038946544