odulhusomslagPelgrimeren in Friesland

"Camino de St. Odulphus', of wel het Odulphuspad, is een aaneengesloten wandelpad van 260 kilometer door Zuidwest-Friesland Gaasterland en de Greidhoeke.

Hierbinnen zijn 15 aaneengesloten etappes uitgezet met als doel mensen kennis te laten maken met dit bijzondere gebied, de rijke kerkelijke geschiedenis en de verrassende historische feiten. De route wordt gekenmerkt door stilte, rust en ruimte rond de thema’s bezinning, landschap en cultuurhistorie

Afwisselend landschap

De Greidhoeke is in de route opgenomen vanwege de gaafheid van de landschappen, haar kerkelijke geschiedenis en bijzondere initiatieven. Gaasterland omdat het een totaal afwijkend landschap heeft en daar de bakermat van St. Odulphus' werk ligt.

odolphuskaart

Eerste Nederlandse heilige

De heilig Odulphus, de eerste heiligverklaarde Nederlander (avant la lettre), was aan het einde van de achtste en het begin van de negende eeuw priester en missionair in Zuidwest-Friesland. Friesland was nog maar ten dele christelijk en de Benedictijn Odulphus zette het bekeringswerk van Willibrord en Bonifatius voort. Een klooster in Stavoren werd naar hem genoemd, de Odulphusabdij. De abdij werd later overgeplaatst naar Hemelum.

De route is te volgen via de wandelknooppunten en er is een app voor onderweg. Daarnaast is er een mooi vormgegeven en kleurrijke gids verschenen. Kijk voor meer infor op: www.odulphuspad.nl

odolphusoverzichtskaartSt Odulphuspad
Wandel in de voetsporen van de heilige Sint Odulphus en ontdek al het moois van Zuidwest Friesland
Abelife : 75 p. - 2018