met lichte tredMet lichte tred

De ondertitel van 'Met lichte tred' van de Rotterdamse antropoloog Ton Lemaire (1941) dekt volkomen de lading: 'De wereld van de wandelaar'. Verdeeld over veertien hoofdstukken krijgt de lezer een bloemlezing van het fenomeen 'wandelen' in al zijn vormen, vertrekkend van onze voorouders, pas 'homo erectus' geworden, voor wie stappen een absolute noodzaak was. De Franse romantiek met Rousseau, Monet, Cézanne, de Duitse 'Wanderers' Goethe, Hölderlin, Schubert en Kant en de Engelse die-hards Wordsworth en Thoreau passeren de revue. Doch, naast een pleiade aan historische wandel-weetjes, besteedt de auteur veel aandacht aan de actuele weldaden van het wandelen in al zijn vormen.

Wandelen, lopen, kuieren, slenteren in tuin, stad of bos, aan elke variant wordt een hoofdstuk gewijd. De pelgrimstochten en hun sacrale omgeving krijgen een afzonderlijk hoofdstuk. De auteur sluit zijn pleidooi af met een lofrede op de kunst en de weldaden van het wandelen als verweer tegen de oprukkende dreiging van de 'mobiele' maatschappij. Uitvoerige noten en literatuurlijst zullen de lezer verder 'op weg' helpen. Zeer verzorgde uitgave. Marc De Pril (NBD Biblion)

De filosoof en wandelaar Ton Lemaire beziet de rebelse kant van het wandelen in zijn nieuwste boek Met lichte tred. Ook Lemaire, al geruime tijd woonachtig op het Franse platteland, wijst erop dat onze mobiliteit weliswaar enorm is toegenomen, maar de onbeweeglijkheid evenzeer. We laten ons vooral vervoeren, en brengen het grootste deel van de dag zittend door. Een herontdekking van de traagheid, dat is wandelen ook, aldus Lemaire, in ‘een op hol geslagen wereld’ waarin groei om de groei, almaar meer mobiliteit ‘een collectieve obsessie is geworden met pathologische trekken’. Overigens zijn er ook prozaïscher verklaringen voor de wandelhausse, die zowel Solnit als Lemaire niet noemen. Zoals de vergrijzing en de toegenomen welvaart: veel mensen met tijd en geld om erop uit te trekken. Caspar Jansen (Volkskrant)

Met lichte tred
De wereld van de wandelaar
Ton Lemaire
Ambo Anthos, 256 p. – 2019
ISBN: 9789026347870