consort fontagera el camino de s dynamics 2000Dit album, een compilatie van muziek uit de Codex Calixtinus, de Cantigas de Santa Maria en de Llibre Vermell, is een uitstekende sampler van middeleeuwse religieuze muziek die rechtstreeks verband houdt met de Camino. De Italiaanse groep Consort Fontegara heeft een helder en een aansprekende sound. 

El camino de Santiago  
12th/14th-century Spanish manuscripts  
uitv: Consort Fontegara 
Dynamic . – 2000 
Oude muziek