eiland in de nevelEiland in de nevel

In juni 1791 maakte de toen vijftienjarige Pieter Kikkert (1775-1855) een wandeling over Texel, heen en terug vanaf Den Burg naar het Eierlandse Huis aan de noordpunt, waar familie woonde. Hij had een bundel romantische poëzie van Ossian op zak; al lezend op een duintop onderging hij een sublieme natuurervaring, toen de damp uit zee opsteeg en alleen de toppen der duinen zichtbaar waren.

Deze romantische ervaring waaraan hij zijn leven lang de herinnering bewaarde, legde hij vast in een kort verslag, in deze uitgave opgenomen. Dros bespreekt verder de geschiedenis van het Texelse geslacht Kikkert (Pieter zelf beschikte over tekentalent en maakte een aantal etsen, werd later lid van het Haarlemse gezelschap Democriet en belastinginner in Vlaardingen). Daarnaast de veranderingen die in twee eeuwen in het Texelse landschap plaatsvonden en onze veranderende natuurbeleving sedert de achttiende eeuw. Bovendien zijn een wandelroute van 18 km en het recept voor een Texels gerecht, de 'Eijerlandsche Struyf' opgenomen. Een ietwat hybride boek, interessant voor wandelaars, natuurliefhebbers en natuurlijk Texelaars. Met illustraties in kleur en zwart-wit en een literatuuropgave. (Peter Turk voor NBD Biblion)

Eiland in de nevel
Romantische omzwervingen van Pieter Kikkert, de eerste wandelaar op Texel in 1791 / Lodewijk Dros
Boom : 224 p. – 2019
ISBN: 978-90-244-1896-1