weg nach santiago musicalDuitstalige musical. Jakob Meyer is een man die zijn fortuin zoekt op de aandelenmarkt of in het casino. Als zijn moeder op sterven ligt, belooft hij haar met tegenzin dat hij de Jacobsweg naar Santiago de Compostela zal bewandelen. Zijn geweten drijft hem ertoe de belofte na te komen. Onderweg krijgt hij onverwacht diepe existentiële en spirituele inzichten door mensen te ontmoeten en van hen te leren. Wanneer hij zijn bestemming bereikt, voelt Jakob dat hij zijn leven wil veranderen...

'Santiago' is een musical vol menselijke kracht en spirituele diepgang. 'Santiago' wordt op meeslepende wijze een symbool voor de zoektocht naar God, voor de reis naar het mysterie van het leven, voor de weg naar jezelf. Met veel liedjes, waaronder 'God's goede gaven', 'Deo adorando', 'God brengt vibratie in mijn leven', 'Wees vrij' en 'Zeg maar één woord'. Liedjes op CD, interteksten volledig in het boekje.

Der Weg nach Santiago 
Auf den spuren zur Jakobswegen 
tekst: Herman Schulze-Berdnt 
Muziek: Siegfried Fietz 
Abakus. - 2006 
Musical